Gazy Medyczne, Spożywcze i Ciekły Azot

Oferujemy gazy sprężone w butlach, wiązkach butli a także gazy ciekłe dostarczane do zbiorników. Posiadamy w sprzedaży tlen medyczny oraz podtlenek azotu w butlach o różnych pojemnościach

Posiadamy  butle stalowe i aluminiowe o różnych pojemnościach wodnych. Nasze butle wyposażone są w zawory standardowe, rezydualne (resztkowe)  i zintegrowane.
W naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki kriogeniczne – dewary, transportowe zbiorniki kriogeniczne oraz stacjonarne zbiorniki kriogeniczne.
Legalizujemy butle we własnej legalizatorni, która jest pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.
Wszystkie gazy dostarczamy własnymi samochodami przystosowanymi do przewozu towarów niebezpiecznych zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa zgodnie z Umową Europejską ADR.
W  trosce o jakość obsługi  naszych Klientów zatrudniamy tylko doświadczonych kierowców.

Partnerzy